fbpx

Edycja pliku z budżetem

Aby edytować plik z budżetem należy wybrać następującą opcję:

Otwarte zostanie okienko zawierające dane pliku:

  1.  Nazwa pliku z budżetem
  2. Waluta podstawowa pliku – nie ma możliwości zmiany waluty w już istniejącym pliku. W przypadku chęci prowadzenia budżetu w innej walucie należy założyć nowy plik
  3. Dzień od którego rozpoczyna się lub kończy miesiąc. Zmiana tego parametru w istniejącym pliku jest możliwa, ale niesie za sobą pewne konsekwencje. Więcej informacji na ten temat znajduje się tu
  4. Panel zarządzania zaproszeniami do współdzielenia budżetu. Widać na nim adresy osób do których wysłane zostały zaproszenia do współdzielenia pliku oraz status zaproszenia – ikona zegarka określa że zaproszenie zostało wysłane, lecz nie zostało jeszcze zaakceptowane. Ikona “zielonego ptaszka” określa że zaproszona osoba dołączyła do współdzielonego pliku.
  5.  Tym przyciskiem można zabrać dostęp do pliku osobie która współdzieli dane.

Powered by BetterDocs