fbpx

Obsługa zadłużenia

Jako że dług zwykle składa się z części kapitałowej i odsetkowej, obsługa w aplikacji finansowej jest bardziej złożona. Można  podejść do niej na różne sposoby. Aplikacja oferuje tu pewne rozwiązania, ale o tym która metoda będzie najwygodniejsza  każdy Użytkownik powinien  zdecydować indywidualnie.

Obsługa za pomocą przeksięgowań #

Pierwszym sposobem jest obsługa za pomocą przeksięgowań. Metoda jest bardzo zbliżona do obsługi oszczędności.

W pliku z budżetem domyślnie tworzona jest kategoria do spłaty zadłużenia. Na liście kategorii jest ona oznaczona kolorem czerwonym:

W trakcie planowania budżetu w kategorii tego typu standardowo możemy planować odpowiednie kwoty miesięczne. Kwota “do rozdysponowania” zostanie pomniejszona o wprowadzoną wartość, a suma zaplanowanych spłat zadłużenia pojawi się na panelu podsumowania:

Dług w tym przypadku powinien być wprowadzony do aplikacji jako konto z ujemnym saldem. Na przykład w ten sposób:

Mając zdefiniowane w ten sposób zadłużenie, spłata polega  na dodaniu odpowiedniego przelewu pomiędzy kontami:

Aby przeksięgowanie zostało zaliczone w budżecie jako spłata długu, kluczowe jest wybranie odpowiedniej kategorii, tak jak zaznaczono na powyższym ekranie.

Zaletą tego podejścia jest fakt, że kwota zadłużenia ujęta jest w łącznym stanie kont. Dzięki temu na pierwszy rzut oka widać ile kapitału pozostało do spłaty.

Przeksięgowanie zmniejszy saldo zadłużenia o kwotę przeksięgowania. Dla długu od którego płacone są odsetki nie jest to jednak nie jest poprawne, ponieważ zwykle w kwocie raty zawiera się zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa. Saldo kredytu powinno zostać zmniejszone wyłącznie o część kapitałową.

W tym przypadku ratę można zaksięgować w aplikacji za pomocą dwóch operacji. Pierwsza operacja – przeksięgowanie, powinno być zrobione wyłącznie na kwotę spłaconego kapitału.

Dla części odsetkowej warto zdefiniować  zwykłą podkategorię – “Odsetki od kredytu”, lub skorzystać z istniejącej “Inne wydatki – obsługa kont i opłaty bankowe”. Do tej kategorii należy wtedy dodać “zwykłą” operację kosztową na  kwotę zapłaconych odsetek. Podział raty kredytu na część odsetkową i kapitałową zwykle w prosty sposób da się wyciągnąć z systemu bankowego, więc znalezienie odpowiednich kwot nie powinno być trudne.

Takie podejście jest bardziej czasochłonne, ponieważ wymaga wprowadzenia dwóch operacji. Niesie za sobą jednak kilka korzyści. Na koncie kredytu widać realny kapitał  który pozostał do spłaty a w podkategorii odsetek bardzo wyraźnie pokazane jest jaki koszt kredytu ponosimy.

Obsługa za pomocą operacji kosztowych #

Drugi sposób polega na dodaniu zwykłej podkategorii kosztowej dla kredytu który chcemy spłacać. W ramach tej podkategorii można standardowo planować wydatki tak jak ma to miejsce dla wszystkich innych podkategorii. W tym przypadku kwota nie pojawi się w podsumowaniu jako “spłata długów”, ponieważ dla aplikacji jest to “zwykły” wydatek.

Spłata raty polega na dodaniu normalnej operacji wydatku w zdefiniowanej podkategorii.

Podejście jest prostsze, ponieważ wymaga dodania tylko jednej operacji.

W aplikacji nie widać jednak całości pozostałej do spłaty kwoty. Nie ma również podziału operacji na część kapitałową i odstetkową.

Wariant mieszany #

Jeśli nie chcemy mieć w aplikacji dedykowanego konta z ujemnym saldem (ponieważ pomniejsza ono łączny stan kont), a mimo wszystko chcemy śledzić koszty kredytu, można zastosować wariant mieszany i dodawać dwie operacje w ramach spłacanej raty. Jedną dla części kapitałowej, drugą dla części odsetkowej. Dzięki temu na bieżąco będzie można monitorować sumę odsetek zapłaconych w ramach kredytu.

Podsumowanie #

Jak widać aplikacja oferuje kilka możliwości obsługi zadłużenia. Nie ma tutaj jedynego słusznego podejścia. Każdy Użytkownik w zależności od swojej sytuacji i szczegółowości prowadzonego budżetu sam powinien zdecydować które rozwiązanie jest dla niego najodpowiedniejsze.

 

Powered by BetterDocs