fbpx

Widok podsumowania

 

Na tym widoku przedstawione jest krótkie podsumowanie finansów w wybranym aktualnie okresie. W przypadku wersji przeglądarkowej podsumowanie domyślnie widoczne jest po prawej strony.
W wersji mobilnej aby otworzyć panel,  należy z menu wybrać opcję “Podsumowanie”.

 1. Sekcja “Realizacja budżetu” widoczna jest wyłącznie gdy wybrany jest okres miesięczny. W przypadku widoku zestawienia rocznego jest ona ukryta. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji opisującej planowanie budżetu.
  • Do rozdysponowania – kwota wskazująca ile pieniędzy możemy jeszcze rozdysponować przy planowaniu budżetu na dany miesiąc. Wartość wyliczana jest następująco:

   Dr = Pp – Pw – Po – Psd + Pwo

   gdzie:

   Dr – Do rozdysponowania

   Pp – Cały zaplanowany przychód

   Pw – wszystkie zaplanowane wydatki

   Po – zaplanowane oszczędności

   Ps – zaplanowana spłata długów

   Pwo – zaplanowane wydatki z oszczędności

   Planowane wydatki z oszczędności – jeśli w miesiącu planowane są wydatki z pieniędzy wcześniej odłożonych, tu należy podać kwotę

   Opis – Opcjonalna notatka na co planowane są wydatki z oszczędności

 2.  Cashflow: Przychody –  Wydatki
  • Przychody – suma dodanych operacji przychodów
   • Plan – suma zaplanowanych  przychodów
   • Różnica – ile przychodów brakuje w stosunku do planu
  • Wydatki – suma dodanych operacji wydatkowych
   • Plan – suma zaplanowanych wydatków
   • Różnica – ile wydatków jeszcze można dodać w stosunku do planu
 3.  Oszczędności – suma przeksięgowań na kategorie oszczędnościowe
  • Plan – suma zaplanowanych przeksięgowań na kategorie oszczędnościowe
  • Różnica – kwota pozostałych planowanych przeksięgowań na kategorie oszczędnościowe
 4. Spłata długów – suma przeksięgowań na kategorie spłaty długów
  • Plan – suma zaplanowanych przeksięgowań na kategorie spłaty długów
  • Różnica – kwota pozostałych planowanych przeksięgowań na kategorie spłaty długów
 5. Łączny stan kont – suma sald na wszystkich kontach. Domyślnie wyświetlona jest suma sald na kontach w walucie głównej. Jeśli do aplikacji dodane są konta w innych walutach, dostępna jest strzałka umożliwiająca rozwinięcie widoku i wyświetlenie sald w pozostałych walutach

  Powered by BetterDocs