fbpx

Współdzielenie plików

Pliki można współdzielić z dowolnymi osobami. Współdzielenie budżetu to ważna funkcjonalność, jeśli  chcesz dbać o finanse osobiste wspólnie z pozostałymi członkami rodziny.

Co daje współdzielenie budżetu #

Dzięki temu, że dane zapisywane są na serwerze, synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami jest stosunkowo prosta. Dodatkowo w nieskomplikowany sposób można udostępnić swój budżet dowolnej osobie. Po co to robić? Najczęściej spotykany przypadek to wspólne prowadzenie budżetu razem z Partnerem. Zdecydowanie łatwiej zadbać o kompletność zapisywanych w aplikacji danych, kiedy każdy z Partnerów zapisuje własne wydatki na bieżąco. W takiej sytuacji wystarczy jedynie raz na jakiś czas usiąść wspólnie, uzgodnić salda kont i zaplanować przychody i wydatki. Dużo prościej utrzymać wtedy porządek w swoich finansach osobistych

Komu można udostępnić budżet #

Plik z budżetem można udostępnić dowolnej liczbie osób. Każda z tych osób będzie miała  odrębne konto w aplikacji założone na swój adres email. W momencie otrzymania zaproszenia, adresat nie musi mieć konta w aplikacji. Może założyć je już po otrzymaniu zaproszenia

Jak udostępnić budżet #

Przy każdej pozycji na liście plików z budżetami dostępna jest ikona współdzielenia danych:

Po wciśnięciu ikony otwarte zostanie okienko, w którym należy wpisać adres email osoby, z którą chcemy wybrany plik współdzielić:

Po zatwierdzeniu, na wskazany adres email zostanie wysłana informacja o zaproszeniu do współdzielenia budżetu.

Jeśli zaproszona osoba posiada już konto w aplikacji, na liście jej plików powinna pojawić się nowa pozycja.  Nazwy plików nie są unikalne. Jeśli zatem zaproszona osoba miała już utworzony swój plik o takiej samej nazwie, na liście pojawią się dwie takie same pozycje. W tej sytuacji trzeba albo “doświadczalnie” wybrać ten właściwy, albo zmienić nazwę jednego z nich.

W przypadku gdy zaproszona osoba nie miała jeszcze konta, musi je utworzyć na dokładnie ten sam adres email, na który zostało wysłane zaproszenie.

Po utworzeniu nowego konta nie zostanie otwarte okienko tworzenia nowego pliku tak jak ma to miejsce domyślnie, lecz zostanie użyty plik do którego zaproszenie zostało wysłane.

Zarządzanie współdzieleniem #

Z poziomu edycji wybranego pliku można zarządzać współdzieleniem danych. Szczegóły znajdują się w opisie edycji pliku.

Ograniczenia dla osoby zaproszonej #

Zaproszona osoba ma pełny dostęp do danych finansowych we współdzielonym pliku. Może dodawać i usuwać operacje, również te dodane przez pozostałych Użytkowników. Nie może jednak wysyłać zaproszeń do współdzielenia pliku, którego nie jest właścicielem. Nie może również usuwać zaproszonych osób.

Zaproszona osoba widzi tylko i wyłącznie plik do którego otrzymała zaproszenie. Nie ma żadnego dostępu do pozostałych plików osoby zapraszającej.

Współdzielenie budżetu i licencja #

Współdzielenie budżetu dostępne jest wyłącznie na licencji “Premium” lub w 45-cio dniowym okresie próbnym. Licencja powinna być wykupiona wyłącznie na koncie właściciela współdzielonego pliku. Pozostali zaproszeni Użytkownicy nie muszą osobno wykupować dostępu do aplikacji. W przypadku, gdy licencja na koncie właściciela wygaśnie i nie zostanie odnowiona, zaproszeni Użytkownicy stracą dostęp do współdzielonego pliku. Właściciel pliku oczywiście wciąż będzie miał do niego dostęp, jednak na zasadach darmowej wersji aplikacji. Odnowienie licencji spowoduje automatyczne przywrócenie dostępu dla wszystkich zaproszonych Użytkowników.

Synchronizacja danych pomiędzy Użytkownikami #

Cała synchronizacja odbywa się automatycznie i nie wymaga od Użytkowników żadnych dodatkowych czynności. Wymaga jednak dostępu online zainteresowanych użytkowników. Wszystkie zmiany w budżecie od razu zapisywane są na serwerze i są widoczne dla wszystkich Użytkowników mających dostęp do pliku.

Powered by BetterDocs