fbpx

Jeżeli przejdziemy poprzednią część (“Zaczynamy”) poradnika z sukcesem. Możemy zacząć aktywnie używać aplikacji Family Finance Tracker. Gdy zalogujemy się po utworzeniu i potwierdzeniu konta, otrzymujemy ekran

Pierwsze uruchomienie

Na tym ekranie zostajemy poinformowani o utworzeniu naszego pliku z budżetem.

 

 

Ten ekran umożliwia nam:

  1. Podania swojej nazwy dla pliku budżetowego – aplikacja proponuje nazwę domyślną “Mój budżet”, jednak możemy ją zmienić.
  2. Wybrania głównej waluty dla pliku – waluta główna dla pliku nie może zostać potem zmieniona, jednak można, na etapie późniejszym, utworzyć konta w różnych walutach. Wszystkie operacje budżetowania i transakcji będą zapisywane w walucie głównej.
  3. Wybrania języka kategorii.

Po ustawieniu wszystkich wartości wybieramy opcję “Kontynuuj” i zostajemy przekierowani do okna “Pierwsze kroki”, za pomocą którego utworzymy pierwszego płatnika i pierwsze konto rozliczeniowe w nowym budżecie.

 

 

Kolorowe ikony widzoczne są na czerwono, ponieważ dla zalogowanego użytkownika nie ma jeszcze w pliku budżetowym żadnego płatnika i żadnego konta rozliczeniowego. Po kliknięciu “OK” w powyższym oknie, ukazuje nam się nowe okno, w którym podajemy nazwę płatnika.

 

 

Po wypełnieniu wartości pola “Nazwa płatnika” czerwona ramka znika i zielony przycisk akceptacji, w prawym górnym rogu, staje się aktywny. Gdy go wybierzemy płatnik zostaje utworzony, a użytkownik dostaje informację na oknie “Pierwsze kroki” w postaci zielonej ikony:

 

 

Kolejne wybranie opcji “OK” otworzy nam okno dodawania nowego konta rozliczeniowego:

 

 

W tym oknie podajemy nazwę konta oraz jego bieżące saldo. Kolejne pole, to pole wyboru z typem konta. Możemy dodać konto jednego z czterech dostępnych typów:

  1. Gotówka
  2. Konto bankowe
  3. Fundusz celowy
  4. Lokata

Szerzej o typach kont opiszemy w jednym z kolejnych odcinków.

Kolejne pole wyboru to ustalenie waluty dla konta. Domyślnie ustawiona jest waluta wybrana przy tworzeniu pliku budżetowego, jednak możemy utworzyć konto w jednej z kilkudziesięciu dostępnych walut.

Ostatnim wymaganym polem jest wybranie domyślnej osoby, do której przypisane jest konto. Do jednego konta możemy przypisać tylko jedną osobę.

Na ekranie dostępne są jeszcze dwa dodatkowe pola: “Numer konta” oraz “Opis”. Są to pola niewymagane. Każdy użytkownik może sam zadecydować, czy chce te pola wypełniać.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, opcja zatwierdzenia w prawym górnym rogu staje się aktywna. Klikając w nią tworzymy konto o podanych parametrach.

Po przejściu powyższych punktów powinniśmy otrzymać następujący widok:

 

 

Zarówno płatnik jak i konto zostały utworzone. Możemy przejść do następnych kroków pracy z aplikacją.

 

Kategorie: Tutorial

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *