fbpx

Jedna z najważniejszych funkcjonalności aplikacji FFT to notowanie

Transakcji

Opcja dodawania transakcji jest dostępna w prawym dolnym rogu na środkowym panelu zakładki “Strona domowa”. Kliknięcie opcji spowoduje pokazanie się dodatkowych funkcji:

Są to od góry:

 • dodawanie paragonu
 • dodawanie pojedynczej transakcji

Dodawanie paragonu

Ta funkcja pozwala nam na dodanie zakupów z różnych kategorii, zgrupowanych na jednym paragonie. Początkowy ekran dodawania paragonu wygląda następująco:

Od góry paragonu po lewej stronie mamy datę wystawienia paragonu.

Po prawej stronie ekranu mamy pole do wprowadzenia całej kwoty paragonu.

Zielony plus obok kwoty paragonu, służy do dodwania kolejnych pozycji paragonu. Podczas dodawania kolejnych wierszy, aplikacja wstawia pozostałą kwotę paragonu, która została jeszcze do rozdysponowania.

Poniżej mamy pole, w którym powinniśmy wskazać z którego konta została wykonana płatność za ten paragon. Pamiętajmy, że stan wskazanego konta zostanie zaktualizowany o kwotę transakcji danego paragonu.

Pole niżej to pole wyboru płatnika.

Duże pole pod płatnikiem, może służyć do dodwania opisu lub notatek dla paragonu. Rekomendujemy korzystanie z hasztagów. Bardzo ułatwiają one późniejsze wyszukiwanie transakcji. Szerzej o hasztagach w jednym z kolejnych tutoriali.

Poniżej obraz z przykładowym wypełnieniem paragonu:

 

Po dodaniu powyższego paragonu, na stronie domowej pokażą nam się następujące dane:

 

 

Jeśli klikniemy na wybraną kategorię pokaże nam się lista operacji dla tej transakcji:

 

Na liście operacji paragon rozbity jest na poszczególnie kategorie i podkategorie. Kliknięcie na jeden z powyższych wierszy, spowoduje wyświetlenie całego paragonu w osobnym oknie.

Kiedy przejdziemy na zakładkę “Konta”, widzimy zmianę salda dla Konto1:

 

Gdy klikniemy w wiersz “Konto1” pokaże nam się lista operacji dla wybranego konta. Tutaj paragon widzimy jako całość. Jego kategoria to “Paragon”:

 

 

Paragon możemy zobaczyć jeszcze z jednej strony. Z zakładki “Płatnicy”. Wybierając płatnika “Jan” otrzymujemy listę jego operacji:

 

Jak widać tutaj również paragon jest rozbity na poszczególne kategorie.

Dodawanie pojedynczej transakcji

W tej opcji zachowanie aplikacji może się różnić w zależności od wybranej wartości w polu “Wybór kategorii” na zakładce “Ustawienia”.

Jeśli wartość w polu “Wybór kategorii” to “Lista”. To dodawanie pojedynczej transakcji wygląda jak poniżej:

W powyższym oknie musimy uzupełnić informacje:

 • Data – domyślnie aplikacja wstawia datę bieżącą
 • Kwota – domyślnie aplikacj wstawia “0” w głównej walucie pliku budżetowego
 • Kategoria – z listy rozwijanej należy wybrać kategorię transakcji. Możemy też zacząć wpisywać nazwę kategorii z klawiatury, aplikacj podpowiada dostępne wartości.
 • Konto – należy wybrać konto, z którego została dokonana transakcja. Przy wprowadzaniu kolejnych transakcji, aplikacja ustawia ostatnio używane konto. Pamiętajmy, że wybrane konto będzie miało zaktualizowane saldo po zatwierdzeniu transakcji.
 • Płatnik – należy wybrać płatnika, który dokonał transakcji. Tak jak przy powyższym polu, przy wprowadzaniu kolejnych transakcji, aplikacja ustawia ostatnio wybranego płatnika.
 • Częstotliwość – w tym polu wybieramy, jak często transakcja będzie wykonywana w aplikacji. Szerzej o tej opcji w dalszej części tutorialu.
 • Opis – pole dodania dowolnego opisu. Tak jak przy paragonach, rekomendujemy używanie hasztagów.

Przykładowa transakcja:

 

Po dodaniu powyższej transakcji, na stronie domowej powinien pojawić się następujący widok:

 

 

Kwota wydatków rzeczywistych w kategorii “Ubrania” zwiększyła się. Po kliknięciu na kategorię “Ubrania” pokaże nam się widok listy operacji:

 

Po kliknięciu na wiersz z kategorii “Ubrania / Buty” pojaże nam się okno dodania transakcji. W tym oknie możemy edytować transakcję, jeśli jest taka potrzeba.

Na zakładkach “Konta” i “Płatnicy” widok dodanej transakcji jest analogiczny jak dla przykładu z paragonem.

 

Jeśli wartość w polu “Wybór kategorii” to “Ikony”. To dodawanie pojedynczej transakcji wygląda jak poniżej. Jako pierwsze pojawia się okno wyboru transakcji z widocznymi ikonami:

Kategorię możemy wybrać przesuwając pasek boczny po prawej stronie okienka lub wpisując nazwę w górnej części okna w polu “Szukaj”. Po znalezieniu odpowiedniej kategori klikamy na nią, po czym pojawia nam się drugie okno z pozostałymi parametrami transakcji do wypełnienia:

Reszta parametrów jest analogiczna jak we wcześniejszym oknie: Kategoria (przedstawiona w postaci ikony), kwota, konto, płatnik, częstotliwość, opis.

Zatwierdzenie operacji spowoduje dodanie kolejnej transakcji na stronie domowej.

Dodawanie transakcji walutowej

Warunkiem dodania transakcji walutowej jest posiadanie konta rozliczeniowego w innej walucie, niż waluta główna pliku budżetowego.

Dodawanie transakcji walutowej rozpoczynamy tak samo jak dodanie pozostałych transakcji. Różnica pojawia się po wybraniu konta rozliczeniowego, z którego ma być dokonana transakcja.

Pojawiają się nowe pola, w których pokazany jest kurs wymiany waluty konta na walutę główną pliku. Kursy wymiany są pobierane on-line, jednak można je modyfikować ręcznie.

Na liście operacji transakcja walutowa przedstawiona jest następująco:

Edycja transakcji

Aby edytować transakcję lub paragon należy przejść do okna “Lista operacji” zawierającego wybraną transakcję. Jak pokazano wyżej można to zrobić na kilka sposobów. A następnie po wybraniu transakcji kliknąć na nią. Powinno pojawić się okno edycji transakcji. Edytowane dane akceptujemy wybierając opcję zapisu w prawym górnym rogu okna edycji transakcji.

Usuwanie transakcji

Aby usunąć transakcję lub paragon należy przejść do okna “Lista operacji” zawierającego wybraną transakcję, a następnie z prawej strony wiersza transakcji wybrać opcję:

Aplikacja poprosi o potwierdzenie.

Transakcje zaplanowane

Podczas dodawania transakcji pojedynczej jak i paragonu, mamy dostępne pole częstotliwość. Pole to może przyjąć następujące wartości:

 • Jednorazowo – transakcja dodana jest tylko raz.
 • Codziennie – każdego dnia rozpoczynając od bieżącego będzie wykonana zdefiniowana transakcja.
 • Co tydzień – raz w tygodniu rozpoczynając od dnia bieżącego będzie wykonana zdefiniowana transakcja.
 • Co miesiąc – każdego miesiąca, będzie wykonana transakcja.
 • Co rok – transakcja raz w do roku.

Wszystkie transakcje oprócz jednorazowej zostają zapisane w zakładce “Zaplanowane”.

Poniżej przykład zdefiniowanych wszystkich transakcji:

 

Zakładka “Zaplanowane” pokazuje następną zaplanowaną operację.

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *