fbpx

Kolejną przydatną funkcjonalnością aplikacji jest

Planowanie budżetu

Planowanie dostępne jest na zakładce “Strona domowa”. Do tej czynności służy kolumna “planowane”. Planowanie jest realizowane w okresach miesięcznych. Planowanie możemy wykonać tylko dla podkategorii. Kategoria główna pokazuje sumę zaplanowanych kwot dla wszystkich jej podkategorii. Po jednokrotnym kliknięciu na wartość kolumny dla wybranej podkategorii, pojawia się pole edycji bezpośrednio w kolumnie.

 

 

W tym polu edycji możemy wprowadzić planowane kwoty. Dla każdej podkategorii można dodać notatkę do planu, klikając w ikonę małego ołówka tuż przy polu edycji. Jeśli dodamy notatkę, wtedy ikona ołówka zostaje widoczna. Tak jak w poniższym przykładzie:

 

 

Na tym przykładzie widzimy również, że dla podkategorii “Wynagrodzenie” została zaplanowana kwota “1500”. W kolumnie “rzeczywiste” widzimy kwotę “0.00” ponieważ nie została ona jeszcze zaksięgowana jak transakcja. Natomiast w kolumnie “różnica” widzimy “-1500”, jest to kwota, której brakuje dla pełnej realizacji planu.

Na poniższym obrazku widzimy zaplanowany budżet dla wszystkich podkategorii “Przychody”. W wierszu głównej kategorii mamy sumę planów:

 

 

Realizacja planu budżetowego

Realizacja planu budżetowego to nic innego jak wprowadzanie transakcji do aplikacji. Podczas, gdy wprowadzamy kolejne wpisy pojawia nam się pasek postępu dla kategorii głównej i poszczególnych podkategorii. Pasek ten informuje nas o procentowym stopniu zrealizowania planu. Widać to na poniższym przykładzie:

 

 

W trakcie wprowadzania transakcji zmieniają się wartości w kolumnie “rzeczywiste” oraz wyliczana jest nowa wartośc dla kolumny “różnica”.

Kopiowanie planów budżetowych

Mamy możliwość wykorzystania wcześniej już utworzonych planów budżetowych. Aby to zrobić musimy wybrać opcję trzech kropek w górnej części zakładki “Strona domowa”:

 

 

Po wybraniu opcji “Kopiuj budżet” otrzymuje okno wyboru, za jaki poprzedni okres chcemy budżet skopiować. Dostępne możliwości to: 

 

 

Po wybraniu konkretnego okresu, bieżący budżet zostanie nadpisany.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *