Wszystkie plany zawierają 45-dniowy okres próbny PREMIUM


Wybierz plan

Dostęp z dowolnego urządzenia

Spisywanie wydatków

Śledzenie stanu kont

Domyślny zestaw kategorii

Możliwość edycji kategorii

Obsługa kont w dowolnej walucie

Dowolna liczba profili

Obsługa hashtag'ów

Liczba obsługiwanych kont

Możliwość dodawania płatności podzielonych (kilka kategorii w jednej operacji)

Planowanie i kontrola budżetu

Kopiowanie budżetu z dowolnego miesiąca

Współdzielenie danych z dowolną osobą

Operacje cykliczne 

Dostęp do wszystkich nowych funkcjonalności

Obsługa operacji zaplanowanych

Dozgonna wdzięczność autorów aplikacji 😉


Darmowy


10

Premium

roczny

99zł

rocznie

Nieograniczona

Najtańszy!

Premium

miesięczny

9,99zł

miesięcznie

Nieograniczona