fbpx

obsługa kont w aplikacji

Bardzo ważną rzeczą w zarządzaniu finansami osobistymi jest dbanie o to, aby wiedzieć na co tak na prawdę wydajemy pieniądze. Żeby to osiągnąć warto pokusić się o dość precyzyjne spisywanie wydatków.

Dotychczas w cyklu ukazały się:

W kolejnym wpisie znajdziesz:

  • Płatnicy do czego można ich wykorzystać

Skąd jednak możemy wiedzieć czy o czymś nie zapomnieliśmy? Pozwala na to obsługa kont w aplikacji. Można odzwierciedlić strukturę kont bankowych, z których korzystamy w Family Finance Tracker i dbać, aby saldo konta w banku było zgodne z saldem konta w aplikacji.

Nie jest to trudne i nie zajmuje wiele czasu. Jeśli wydatki spisujemy na bieżąco, wtedy raz na jakiś czas wystarczy sprawdzić zgodność sald i ewentualnie uzupełnić brakujące transakcje.

Zacznijmy jednak od początku.

Jak dodać konto do aplikacji

Do zarządzania kontami służy specjalny widok, do którego można wejść wybierając w menu opcję “Konta”:

zarządzanie kontami

 

Po wejściu na widok kont, wyświetlone zostaną zdefiniowane konta wraz z aktualnymi saldami:

lista kont

W darmowej wersji aplikacji można zdefiniować 20 kont. W wersji premium liczba jest nieograniczona.

Przy niektórych kontach w kolumnie z saldem mogą się wyświetlić dwie pozycje. Dzieje się tak w przypadku. gdy na koncie dodatkowo zdefiniowane są cele oszczędnościowe. Wtedy pierwsza kwota wskazuje pełne saldo na koncie. Druga pokazuje “wolne środki”, czyli  saldo minus kwota przeznaczona na cele. Więcej o celach napiszę w jednym z kolejnych odcinków poradnika.

Nowe konto możemy utworzyć za pomocą przycisku “+” w prawej dolnej części ekranu.

dodawanie konta

Przy definiowaniu konta należy podać:

  • nazwę, pod którą będzie wyświetlane w aplikacji
  • aktualne saldo. Ważne, aby było to saldo na moment, w którym rozpoczynamy wprowadzać wydatki. Jeśli wprowadzimy saldo aktualne, a następnie będziemy wprowadzać do aplikacji historyczne transakcje, wtedy “rozjedziemy” się z saldem pomiędzy aplikacją a realnym rachunkiem.
  • typ konta – kontem w aplikacji nie musi być koniecznie rachunek w banku. Może to być na przykład gotówka w portfelu, lokata bankowa, rachunek inwestycyjny, karta kredytowa, czy chociażby kredyt lub pożyczka. W ostatnich przypadkach prawdopodobnie konieczne będzie wprowadzenie salda ujemnego zgodnie z wysokością zadłużenia. Typ konta pełni funkcję wyłącznie informacyjną. Nie ma wpływu na działanie aplikacji.
  • waluta, w której prowadzimy rachunek. W aplikacji można dodawać konta praktycznie w dowolnej walucie. Saldo konta podawane będzie zawsze w oryginalnej walucie konta. W budżecie operacje na kontach walutowych przeliczane będą do waluty budżetu. Na przykład – w kategorii “Licencje na oprogramowanie” planujemy w bieżącym miesiącu wydatek na kwotę 500 zł. Licencję kupujemy jednak za granicą i płacimy za nią w dolarach, płacąc z naszego konta walutowego – niech to będzie 100$. Dodajemy zatem do aplikacji transakcję zakupu na kwotę 100$. Aplikacja wykryje, że jest to operacja w innej walucie niż waluta budżetu. Pobrany zostanie odpowiedni kurs wymiany USD na PLN (na przykład 3,8 PLN). Na koncie dolarowym pojawi się zatem wydatek na kwotę 100$, w budżecie natomiast będziemy widzieli, że z planowanych 500 zł zrealizowaliśmy wydatek na 380 zł.
  • aktywne – tym przełącznikiem możemy określić, czy konto jest aktywne czy nie. Konto nieaktywne nie oznacza, że nie można na nim wykonywać operacji. Można traktować je jako “rzadziej wykorzystywane”. W trakcie dodawania transakcji, przy wyborze konta można przełączyć się na nieaktywną listę kont i korzystać z nich w standardowy sposób. Nie znajdują się one jedynie na liście podręcznej. Dzięki temu wybór najczęściej wykorzystywanych kont jest wygodniejszy. Na głównej liście kont można przełączać widok na konta aktywne/nieaktywne za pomocą przełącznika w prawym górnym rogu. Zmiana konta na nieaktywne nie jest ostateczna. W każdej chwili można przywrócić je do listy kont aktywnych.
  • płatnik – to pole jest opcjonalne i wyłącznie informacyjne. Można w nim zdefiniować kto jest właścicielem rachunku
  • numer konta – pole nieobowiązkowe. Można informacyjnie uzupełnić, aby mieć w jednym miejscu pod ręką numery wszystkich swoich rachunków
  • opis – notatka na temat konta

Edycja konta

Edycję konta można wywołać z menu podręcznego które znajduje się przy każdym rachunku:

edycja konta

Jeśli do konta nie dodana została żadna transakcja, można dowolnie zmieniać wszystkie wymienione wcześniej parametry. W momencie, gdy na koncie dodane zostały operacje, zablokowana zostaje możliwość zmiany waluty oraz salda. Saldo można uzgodnić, opis operacji zamieszczony poniżej.

Usuwanie konta

Konto można usunąć za pomocą opcji “Usuń konto” z menu podręcznego. Można to zrobić jedynie w przypadku, gdy z kontem nie są powiązane żadne transakcje. Jeśli transakcje są już dodane, należy  wcześniej je usunąć.

Uzgadnianie salda w przypadku rozbieżności

Na co dzień powinniśmy dbać, aby zgodność sald naszych kont wynikała ze skrupulatnie spisywanych wydatków.  Zdarzają się jednak sytuacje, w których musimy zaktualizować saldo konta – na przykład nie jesteśmy w stanie ustalić skąd wynika różnica. W tej sytuacji należy skorzystać z opcji “Uzgodnij saldo” i podać bieżące saldo bankowe. Na liście operacji pojawi się wtedy dedykowana transakcja o nazwie “Korekta salda”.  Kwota transakcji będzie różnicą pomiędzy saldem bankowym a saldem w aplikacji. Analizując budżet można na liście operacji wyszukać wszystkie pozycje tego typu i na tej podstawie oszacować jakiej części wydatków nie udało się zapisać i jakie mamy “manko” z tego powodu.

Podsumowanie

Dbanie o zgodność sald na kontach bardzo pomaga w skutecznym prowadzeniu budżetu domowego. Łatwo w ten sposób stwierdzić na ile skrupulatnie udaje się nam spisywać wydatki oraz czy pieniądze nie “wyciekają gdzieś bokiem”. Pamiętać należy, że w Family Finance Tracker przez “konto” nie jest rozumiany tylko i wyłącznie rachunek bankowy. Może być to chociażby portfel z gotówką czy karta kredytowa. Mając aktualne salda kont w aplikacji, w jednym miejscu na pierwszy rzut oka widać stan naszych finansów.  Jest to szczególnie przydatne i wygodne jeśli trzymamy pieniądze w wielu różnych miejscach.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *