fbpx
oszczędności
Od jakiegoś czasu jednym z najczęściej zadawanych pytań, które otrzymywałem było pytanie “Jak działa obsługa oszczędności i zadłużenia w aplikacji Family Finance Tracker?”.
Na panelu z podsumowaniem budżetu, znajduje się sekcja “Oszczędności”. Dla Użytkowników nie do końca jasne było skąd się biorą wyświetlane tam wartości. Niejasne było również, dlaczego wpisując kwoty przy planowaniu budżetu w kategorii “Budowanie oszczędności” nic tam później się nie odkłada.
Dotychczas pozycje w sekcji “Oszczędności” nie były powiązane z kategoriami. Była to suma przeksięgowań, w których jawnie trzeba było wskazać, aby zaliczyć je do oszczędności.
Pojawia się jednak coraz więcej Użytkowników i te same pytania wciąż powracają. To dla mnie jednoznaczny dowód, że ten mechanizm był niezrozumiały, nieintuicyjny i wymagał gruntownego przebudowania.
Myślałem sporo jak to podejście usprawnić i uspójnić, tym bardziej, że pojawiały się również pytania jak obsługiwać i planować spłatę zadłużenia.
Użytkownicy pytali również, w jaki sposób raportować oszczędności lub spłaty.
Na serwerach właśnie pojawiła się nowa wersja aplikacji, która mam nadzieję znacznie uprości rejestrowanie oszczędności i spłaty długów oraz sprawi, że proces będzie bardziej zrozumiały i wygodny.

Co się zmieniło

Tworząc nową kategorię główną, na ekranie zarządzania kategoriami, dotychczas wybieraliśmy, czy kategoria jest przychodowa lub kosztowa.
W nowej wersji, dla kategorii kosztowej można wybrać, czy to jest kategoria “normalna” – działająca tak jak dotychczas, czy też kategoria “specjalna”:

definiowanie kategorii

Nowe pole “Funkcja dodatkowa” jest opcjonalne. Jeśli zostanie puste, zachowanie kategorii nie zmieni się. Gdy wybrana zostanie wartość “Kategoria oszczędnościowa”, wszystkie przeksięgowania w ramach tej kategorii będą zliczane jako budowanie oszczędności.
Wybór wartości “Kategoria do spłaty długów” spowoduje, że przeksięgowania będą zliczane jako spłata zadłużenia.
Kategorie, w których to pole będzie uzupełnione, są możliwe do wyboru wyłącznie na ekranie dodawania przeksięgowania. Nie można ich wybrać przy dodawaniu pojedynczego wydatku lub paragonu.

Tworzę nowy plik z budżetem – co wtedy?

Przy tworzeniu nowego pliku z budżetem automatycznie dodawany jest domyślny zestaw kategorii. Zawarte w nim kategorie “Spłata długów”, oraz “Budowanie Oszczędności” automatycznie oznaczone zostaną jako kategorie “specjalne”.

Mam już plik z budżetem

Jeśli już masz swój plik z budżetem i masz w tych kategoriach jakieś operacje, wtedy możesz założyć nowe kategorie z wybraną funkcją dodatkową. Jeśli w kategoriach nie masz operacji, możesz ustawić im odpowiednią funkcję dodatkową edytując je z poziomu menu “Kategorie”.
Możesz również przenieść operacje do innych kategorii, a istniejące kategorie zmodyfikować, gdy będą już puste. W kategoriach “specjalnych” mogą znajdować się jedynie przeksięgowania pomiędzy kontami.

Zmiany w widoku budżetu

Na stronie głównej kategorie specjalne oznaczone są dodatkowymi ikonkami:

kategorie specjalne

Wszystkie podkategorie zawarte w kategoriach “specjalnych” są traktowane, jako podkategorie służące do spłaty zadłużenia lub do oszczędności. Możesz zatem podczas planowania budżetu osobno planować oszczędności na poduszkę finansową, fundusz awaryjny lub dowolnie zdefiniowany przez siebie cel.
Zmieniony został również prawy panel z podsumowaniem budżetu. Jeśli w trakcie planowania budżetu zaplanowana zostanie spłata długów lub zrobione będzie przeksięgowanie spłacające zadłużenie (z wybraną odpowiednią kategorią specjalną), wtedy na panelu pojawi się dodatkowa sekcja: “Spłata długów”. Jeśli obsługi zadłużenia nie ma w budżecie, sekcja pozostaje ukryta:
spłata zadłużenia

Wprowadzanie przeksięgowania

Z okienka przeksięgowania pomiędzy kontami usunięty został przełącznik “Zalicz do oszczędności”. W jego miejsce dodana została lista wyboru podkategorii. Zawiera ona tylko i wyłącznie podkategorie z kategorii specjalnych – oszczędnościowe lub do spłaty zadłużenia:
Przy tworzeniu przeksięgowania wybór podkategorii jest opcjonalny. Jeśli pole pozostanie puste, będzie to zwykłe przeksięgowanie. Jeśli pole zostanie uzupełnione, wartość tego przeksięgowania zostanie zaliczona do wybranej podkategorii. Pojawi się w kolumnie “rzeczywiste” na stronie głównej – w podsumowaniu budżetu. Oczywiście odpowiednie kwoty zostaną również zaktualizowane na panelu z podsumowaniem budżetu.
Dzięki temu, na pierwszy rzut oka widać, ile w danej podkategorii planowano zaoszczędzić i w jakim stopniu udało się to zrealizować.
Konto na które robione jest przeksięgowanie nie ma znaczenia. To Użytkownik decyduje na którym koncie oszczędza w ramach wybranej podkategorii, lub na którym koncie spłaca zadłużenie.
Dla Waszej wygody dodałem również dwa nowe typy kont: “Kredyt” oraz “Pożyczka”, które można wykorzystać do wprowadzenia zadłużenia.
Dzięki takiemu podejściu, łatwo można raportować ile w danym miesiącu/roku udało się zaoszczędzić na konkretną podkategorię lub ile długu nadpłacić z podziałem na poszczególne miesiące. Widać to na pierwszy rzut oka już na stronie głównej. Dodatkowo można skorzystać z raportu “Wydatki w kategoriach z podziałem na miesiące”.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że nowe podejście jest  bardziej czytelne z punktu widzenia Użytkownika i  pozwoli na dokładne zapanowanie nad oszczędnościami. Bardziej szczegółowy opis przedstawię w jednym z  odcinków poradnika, którego kolejne części cyklicznie zamieszczam na blogu. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach, lub dołączcie do grupy “Family Finance Tracker – uwagi i pomysły”, gdzie na bieżąco dyskutujemy o propozycjach zmian w aplikacji. 
W kolejnych wersjach aplikacji będę się skupiał głównie nad zmianami usprawniającymi korzystanie z aplikacji. Będzie sporo poprawek w interfejsie Użytkownika oraz  drobnych poprawek funkcjonalnych, które jednak znacząco powinny wpłynąć na wygodę korzystania z aplikacji. Mam nadzieję, że z każdą kolejną wersją aplikacja będzie coraz lepsza, i że będzie coraz bardziej pomagała Wam zapanować nad budżetem.

2 Komentarze

Mariusz · kwiecień 13, 2022 o 11:52 am

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem tą funkcjonalność, ale chcąc dodać spłatę raty kredytu, w przeksięgowaniu muszę wybrać na jakie konto jest robione przeksięgowanie. Tylko, że nie wiem jakie konto miałbym tu dodać, bo to jest spłata na konto banku. Chyba, że coś źle zrozumiałem i nie do tego służy ta funkcjonalność.

  Anatol Ogórek · kwiecień 19, 2022 o 2:57 pm

  do obsługi zadłużenia można podejść na dwa sposoby.
  1. Można zdefiniować konta z ujemnym saldem. Faktycznie obecnie wprost ujemnego salda wprowadzić się nie da, ale łatwo to obejść. Wystarczy otworzyć “kalkulator” z przycisku przy polu do wprowadzania kwoty i tam już wprowadzić ujemną kwotę. Ten błąd będzie usunięty w kolejnej wersji.
  Wtedy można jako konto wprowadzić na przykład leasing i wtedy odpowiednimi przeksięgowaniami na to konto spłacać takie zobowiązania.
  Nie zawsze jest to wygodne, ponieważ w przypadku gdy rata składa się z części odsetkowej i kapitałowej trzeba by pewnie przeksięgowywać oddzielnie część kapitałową na to konto, żeby widzieć realne zadłużenie, a w osobną kategorię kosztową rejestrować odsetki. Takie podejście niesie za sobą dodatkową wartość bo w prosty sposób widzimy ile spłacamy samych odsetek, ale jest bardziej pracochłonne.

  2. Można nie wprowadzać kont z zadłużeniem tylko traktować je jako comiesięczny koszt i po prostu budżetować co miesiąc odpowiednią kwotę. Wtedy spłata kredytu to nie przeksięgowanie, ale zwykła operacja wydatkowa.
  To podejście jest mniej pracochłonne, ale nie widzimy w aplikacji salda zadłużenia.

  Każdy sam powinien zdecydować, które podejście jest dla niego wygodniejsze. Aplikacja nie narzuca tutaj żadnej z tych opcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *