fbpx

W tym odcinku zajmiemy się przeanalizowaniem

Strony głównej

aplikacji. Zobaczymy z jakich składa się ona elementów i jak czytać zawarte na niej informacje.

Po przejściu poprzedniego tutorialu (“Pierwsze uruchomienie”) naszym oczom ukazuje się następujący widok:

 

 

Przejdźmy po kolei po każdym elemencie, aby wyjaśnić do czego służy i jak z nim pracować.

Zacznij od lewego panelu zawierającego menu:

 

 

Zaczynając od góry:

W górnej części panelu Menu mamy informację na jakie konto jesteśmy zalogowani. Jest to wygodne w sytuacji, gdy mamy kilka kont w aplikacji np. prywatne i służbowe pomiędzy, którymi musimy się przełączać.

 1. Pierwsza dostępna opcja w Menu to “Strona domowa”. Dzięki tej opcji możemy wrócić do głównego ekranu aplikacji.
 2. “Zaplanowane” to druga dostępna opcja. Po jej wybraniu otrzymujemy widok okna z wszystkimi zaplanowanymi na przyszłość operacjami. Jak dodać takie operacje opiszemy w odcinku o transakcjach.
 3. Trzecią opcją są “Raporty”. Raporty dostępne w tej zakładce pokazują plany i realizację budżetu na wykresie słupkowym oraz wykonane transakcje z podziałem na kategorie na wykresie kołowym.
 4. Czwarta opcja to “Płatnicy”. W tym oknie definiujemy płatników. Tak jak to zostało pokazane w odcinku “Pierwsze uruchomienie”.
 5. Piąta opcja to “Konta”. Jest to opcja, dzięki której definiujemy konta dla naszego budżetu. To również zostało pokazane w odcinku “Pierwsze uruchomienie”
 6. Opcja szósta to “Kategorie”. W tej opcji definiujemy kategorie i podkategorie dla naszego budżetu. Jest to opcja rozbudowana. Szerzej opiszemy ją w jednym z kolejnych odcinków.
 7. Siódma opcja to “Pliki”.  W tym oknie mamy przedstawione wszystkie pliki budżetowe własne i współdzielone. Klikając na wybrany plik widzimy jego ustawienia: Nazwę, walutę główną oraz wszystkich użytkowników, którzy z danego pliku mogą korzystać. Możemy też zapraszać innych użytkowników do współdzielenia naszego pliku.
 8. Ósma opcja to “Ustawienia”. W tym oknie mamy możliwość przełączania się pomiędzy własnymi lub współdzielonymi plikami budżetowymi. Możemy ustawić język interfejsu (nie mylić z językiem kategorii), zdefiniować w jakim sposób chcemy mieć widoczne kategorie podczas dodawania nowej operacji (lista lub ikony) oraz wybrać styl ikon. Tutaj również mamy informację o aktualnej licencji oprogramowania.
 9. Dziewiąta opcja to “O programie”. Tutaj dowiemy się, z której wersji aplikacji aktualnie korzystamy. Znajdziemy również link do strony internetowej producenta.
 10. Ostatnia opcja to “Wyloguj”. Za pomocą tej opcji możemy wylogować się z aplikacji.

Kolejny elementem aplikacji jest panel środkowy:

 

 

Na panelu środkowym widać domyślny zestaw kategorii, utworzony dla nowego pliku budżetowego. Kategorie zawierają podkategorie. Na stronie głównej, początkowo podkategorie są schowane. Możemy rozwinąć je na dwa sposoby. Pierwszy to rozwinięcie tylko jednej interesującej nas kategorii, wystarczy dwukrotnie kliknąć lub stuknąć (dla aplikacji mobilnej) w nazwę kategorii. W rezultacie powinniśmy otrzymać taki widok, kategoria “Jedzenie” została rozwinięta, jej podkategorie są widoczne:

 

 

Drugim sposobem rozwinięcia kategorii jest wybranie ikony strzałki w dół z górnego paska aplikacji:

 

 

Spowoduje się rozwinięcie podkategorii dla wszystkich kategorii na stronie głównej.

Przedziały czasowe

Data widoczna w prawym górnym rogu środkowego panelu, pokazuje nam przedział czasowy, dla którego pokazywane są dane.

 

 

Nawigując strzałkami lewo – prawo, przechodzimy przez kolejne miesiące. Klikając na nazwę miesiąca i rok pokazuje się okienko, w którym możemy nawigować pomiędzy latami, wybrać konkretny miesiąc lub skorzystać z opcji “Pełny rok”:

 

 

Wybór daty jaki dokonamy w tym oknie ma wpływ na dane pokazywane na stronie głównej.

Lista operacji

Jeżeli na wierszu kategorii klikniemy jednokrotnie to otworzy nam się okno “Lista operacji“. W oknie tym będą wyświetlone wszystkie wprowadzone operacje dla wybranej kategorii w podanych przedziale czasowym. Szerzej o funkcjonalności “List operacji” w jednym z kolejnych tutoriali.

Kolumny

Jak widać na powyższych obrazkach, strona główna składa się z kategorii. Każda kategoria i jej podkategorie mają do dyspozycji trzy kolumny danych. Te kolumny to:

 • planowane – jest to kolumna za pomocą, której tworzymy nasz plan budżetowy. W kolumnie tej dla poszczególnych podkategorii wprowadzamy kwoty, które planujemy wydać w danym  okresie rozliczeniowym.
 • rzeczywiste – jest to kolumna, która pokazuje nam rzeczywiste wydatki dla podkategorii.
 • różnica – w tej kolumnie pokazywana jest różnica kwot zawartych w kolumnach “planowane” – “rzeczywiste”.

Kopiowanie budżetu

Na stronie głównej dostępną mamy jeszcze opcję kopiowania budżetu. Znaleźć ją można ukrytą pod trzema kropeczkami tuż pod napisem “Strona domowa”:

 

 

Jeśli wybierzemy tą opcję, pojawia nam się nowe okienko, na którym możemy wybrać konkretny plan budżetowy:

 

 

Po wybraniu planu budżetowego i potwierdzenia go przyciskiem OK, aktualny plan budżetowy zostanie nadpisany.

Dodawanie transakcji

W prawym dolnym rogu środkowego panelu jest dostępny przycisk dodawania nowej transakcji. 

 

 

Szerzej o transkacjach opiszemy w jednym z kolejnych odcinków.

Panel prawy “Podsumowanie” to trzeci element strony głównej.

 

 

Na panelu tym widać wszystkie aktualne informacje dotyczące budżetowania:

 1. Wartość pola “Do rozdysponowania” jest to różnica wartości pól “Przychody:Plan” – “Wydatki:Plan” – “Oszczędności:Plan”.
 2. Wartość pola “Oszczędności:Plan” jest wyliczana jako suma wszystkich operacji zaplanowanych (zakładka “Zaplanowane”) na konta oszczędnościowe (konta typu “Fundusz celowy” i “Lokata”).
 3. Wartość pola “Oszczędności:Realizacja” jest wyliczana z wszystkich operacji wykonanych na konta oszczędnościowe.
 4. Wartość pola “Przychody:Plan” jest to suma wszystkich kategorii typu “Przychody”, które mają wypełnioną kolumnę “planowane” na środkowym panelu strony głównej.
 5. Wartość pola “Przychody:Realizacja” jest to suma wszystkich kategorii typu “Przychody”, które mają wypełnioną kolumnę “rzeczywiste” na środkowym panelu strony głównej.
 6. Wartość pola “Przychody:Różnica” jest różnicą pomiędzy wartościami pól “Przychody:Plan” – “Przychody:Realizacja”.
 7. Wartość pola “Wydatki:Plan” jest to suma wszystkich kategorii typu “Wydatki”, które mają wypełnioną kolumnę “planowane” na środkowym panelu strony głównej.
 8. Wartość pola “Wydatki:Realizacja” jest to suma wszystkich kategorii typu “Wydatki”, które mają wypełnioną kolumnę “rzeczywiste” na środkowym panelu strony głównej.
 9. Wartość pola “Wydatki:Różnica” jest różnicą pomiędzy wartościami pól “Wydatki:Plan” – “Wydatki:Realizacja”.
 10. Wartość pola “Podsumowanie:Cashflow” jest to różnica wartości pól “Przychody:Realizacja” – “Wydatki:Realizacja”
 11. Wartość pola “Łączny stan kont” jest to suma wszystkich kont zdefiniowanych w aplikacji.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *