Tutorial

08. Ustawienia

Kolejną istotną zakładką w aplikacji jest

Ustawienia

W zakładce tej, dla każdego pliku możemy ustawić kilka parametrów.

W polu “Plik” wybieramy, dla którego pliku będziemy ustawiać parametry. Jest to szczególnie istotne, jeśli mamy dostępnych kilka plików budżetowych swoich lub współdzielonych. read more

Tutorial

10. Planowanie budżetu

Kolejną przydatną funkcjonalnością aplikacji jest

Planowanie budżetu

Planowanie dostępne jest na zakładce “Strona domowa”. Do tej czynności służy kolumna “planowane”. Planowanie jest realizowane w okresach miesięcznych. Planowanie możemy wykonać tylko dla podkategorii. Kategoria główna pokazuje sumę zaplanowanych kwot dla wszystkich jej podkategorii. Po jednokrotnym kliknięciu na wartość kolumny dla wybranej podkategorii, pojawia się pole edycji bezpośrednio w kolumnie. read more

Tutorial

11. Hasztagi

W tym tutorialu opiszemy

Hasztagi

Są bardzo przydatną funkcjonalnością aplikacji służącą do grupowania transakcji oraz szybkiego ich wyszukiwania.

Dodawanie nowych hasztagów

Dodawanie nowych hasztagów, możemy przeprowadzić z kilka poziomów w aplikacji. Najprostszym jest dodanie go z poziomu transakcji. read more