fbpx

Dodawanie nowego pliku z budżetem

Aplikacja pozwala na dodanie dowolnej liczby plików z budżetem.

Co to jest plik z budżetem #

Plik z budżetem można traktować jako zestaw danych o Twoich finansach

Każdy plik z budżetem posiada odrębny zestaw kategorii, kont, płatników, miesięcznych i rocznych zestawień.

Pliki są zupełnie niezależne, co oznacza że nie ma możliwości bezpośrednich przeksięgowań pomiędzy nimi.

Po co definiować kilka plików z budżetem #

W większości przypadków jeden plik, założony przy pierwszym uruchomieniu aplikacji będzie zupełnie wystarczający. Są jednak sytuacje, kiedy posiadanie kilku plików może być przydatne, np:

  • osobny plik dla finansów domowych oraz finansów firmowych
  • osobny plik z finansami dziecka
  • chęć rozpoczęcia na budżetowania “na nowo” z zupełnie innym zestawem kategorii
  • prowadzenie odrębnych zestawień finansowych dla inwestycji, np wynajmu mieszkań
Jak dodać nowy plik z budżetem #

Domyślny plik z budżetem tworzony jest przy pierwszym zalogowaniu się do aplikacji.

Aplikacja przenosi Użytkownika automatycznie do formularza, na którym może wybrać odpowiednie ustawienia.

Aby dodać dodatkowy plik, należy w prawym panelu kliknąć w strzałkę obok nazwy aktywnego pliku, co rozwinie listę dostępnych plików, a następnie wybrać opcję: Dodaj nowy plik, tak jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Parametry pliku z budżetem #

Formularz dodawania nowego pliku z budżetem wygląda następująco:

  1. Nazwa pliku z budżetem, będzie następnie wyświetlana na liście
  2. Waluta podstawowa budżetu, wszystkie operacje i planowane koszty/wydatki będą przeliczane na tą walutę. Powinna to być główna waluta z której korzystasz na co dzień. UWAGA – waluty nie można zmienić po utworzeniu pliku
  3. Dzień od którego rozpoczyna się/ kończy się miesiąc. Dokładny opis tej funkcjonalności znajduje się tutaj
  4. Przy tworzeniu pliku z budżetem generowany jest domyślny zestaw kategorii. Możliwy jest wybór czy powinny to być kategorie w języku polskim lub angielskim. Kategorie można potem pojedynczo edytować, natomiast po utworzeniu pliku nie ma możliwości zmiany języka wszystkich kategorii

Powered by BetterDocs