fbpx

Widok budżetu

Po zalogowaniu się do aplikacji uruchamiana jest strona “Moje finanse”, na której widoczne jest zestawienie przychodów i wydatków dla wszystkich zdefiniowanych kategorii.

Widać na niej zarówno kwoty planowane w procesie planowania budżetu, rzeczywiste kwoty wynikające w dodanych operacji, oraz różnicę tych kwot (kolumna “różnica” nie jest dostępna na urządzeniach mobilnych ze względu na ograniczoną przestrzeń na ekranie)

Poniżej przedstawiony jest domyślny widok na listę kategorii:

  1. Kategorie w aplikacji podzielone są na przychodowe lub wydatkowe. Za pomocą tego przełącznika możemy zmienić listę wyświetlanych kategorii
  2. Wybór aktywnego miesiąca. Domyślnie wyświetlany jest bieżący miesiąc, ale można przełączyć podsumowanie na  inny, zarówno w przeszłości jak i przyszłości. Strzałki w prawo / w lewo pozwalają przełączyć się odpowiednio na następny / poprzedni okres. Kliknięcie w nazwę miesiąca pozwala wybrać ręcznie konkretny miesiąc. Możliwe jest również wybranie opcji “Pełny rok”. Wtedy wyświetlone zostanie zestawienie roczne. W zestawieniu rocznym nie są dostępne opcje planowania budżetu.
  3. Za pomocą tej opcji można otworzyć menu z dodatkowymi opcjami dotyczącymi budżetowania oraz strony głównej
  4. Wyszukiwanie kategorii – w tej opcji można filtrować widok kategorii. W trakcie wpisywania widoczny zestaw kategorii jest ograniczany wyłącznie do tych, w których nazwa kategorii (lub dowolnej z podkategorii) zawiera wybrany fragment tekstu.
  5. Kliknięcie w nagłówek listy powoduje zwinięcie/rozwinięcie wszystkich kategorii.
  6. Kolumna “rzeczywiste” podaje sumę operacji wprowadzonych w danej kategorii. Kliknięcie na kwotę w tej kolumnie otworzy listę operacji dodanych w ramach tej kategorii
  7. Kategoria główna – kliknięcie w kategorię spowoduje zwinięcie lub rozwinięcie wyłącznie tej kategorii
  8. Lista podkategorii z wybranej kategorii głównej. Kliknięcie w nazwę  spowoduje otwarcie listy operacji z tej podkategorii
  9. Planowana kwota w danej podkategorii. Kliknięcie w tą kwotę umożliwia planowanie budżetu. Pole zmieni się na edytowalne. Uzupełnienie kwoty spowoduje aktualizację sumy planowanych wydatków w kategorii głównej
  10. Kategorie specjalne – oszczędnościowe (oznaczone na zielono), oraz do spłaty zadłużenia (oznaczone na czerwono). Więcej informacji w sekcji dotyczącej oszczędności oraz spłaty zadłużenia.

 

Powered by BetterDocs